Park овгийг нь солиод үзвэл…


фенийх нь хийсэн зураг юм байна. Haeundae Lovers кинон дээрхи зургийг нь янзалсан байна. Гэхдээ овогтой нь холбож. Park овог нь яг л парк гэж байгаа юм шиг сонсогдож байна. Эхний зураг дээр ар талийг нь харвал бага зэрэг паркийг санагдуулж байна. Харин овгийг нь өөрчлөвөл…. Үргэлжлүүлэн унших