“Life Is Legend” (ерөнхий утга санаа)


Сайн байцгаана уу? манайхаан би нь нетээ тавьсан гэхдээ 5-хан хоног. Тэгсэн 4-н хоног завгүй байгаад өнөөдөр сүүлийн неттэй өдөр 😦 тиймээс төгсгөлийн хэсгүүдийг оруулж чадахгүй болсоон. Тэгээд би нь ерөнхий утга санааг нь та нартаа бичиж өгөхөөр шийдлээ.

За тэгээд та бүхэнд аль хэдийн 8-н хэсэг хүрсэн байгаа сүүлийн хэсгүүдийн утга санааг товчоор илэрхийлье: Үргэлжлүүлэн унших