Жиён өнөөдөр хятад улс руу явлаа.


Жиён ганцаараа хятад улс руу хөдөллөө.

Үргэлжлүүлэн унших

Advertisements